Dlouhodobý projekt Agentury Koniklec zaměřený na využití digitálních technologií a médií pro interpretaci přírodního/místního dědictví

 

Přípravu nové verze řešení InNatura 2.0 zahajujeme v roce 2018

 

Interpretace přírodního dědictví je víc, než jen předávání informací a vědomostí o přírodě, jak jsme zvyklí ze školy.

Je to způsob, jak nechat na návštěvníka, poutníka či turistu působit příběh a kouzlo místa, jak jej vtáhnout do děje,

dovolávat se jeho vlastní zkušenosti a přimět ho k navázáním vztahu – interakci – s místem.

Interpretace přírody nejen zprostředkuje nové znalosti a poučení, ale posiluje vztah k místu a k přírodě, pomáhá

porozumět, prožít a vytvořit si osobní pouto. Je založena na komunikaci a emoci.

 

 http://innatura.cz/image001.jpg